Βλαχογιάννι

Οθωμανική περίοδος:
Το Βλαχογιάννι διατηρεί την ίδια ονομασία.

%d bloggers like this: