Βλαχογιάννι

Οθωμανική περίοδος:
Το Βλαχογιάννι διατηρεί την ίδια ονομασία.