Βουβάλα

Στη Βουβάλα, σημερινή Άζωρο, το 1506 ζούσαν περίπου 590 άτομα μεταξύ των οποίων και 3 οικογένειες μουσουλμάνων.

Το 1521 στον οικισμό ζούσαν 112 πλήρεις οικογένειες, 31 οικογένειες χηρών γυναικών και 54 ενήλικοι άγαμοι, δηλαδή γύρω στα 740 άτομα, τα οποία απέδωσαν στον τιμαριούχο, ως πρόσοδο, 14.600 άσπρα.

Το 1692, από τον Κώδικα της Ζάβορδας προκύπτουν τα εξής ονόματα: Στάμου. Γεωργίου. Θεοδώρας. Δαύνως. Μαρίας. Αδάμι. Σταματίου ίερέ(ως). Καλλής. Παναγιώτι. Άνθως. Ξανθής. Ανθω. Κώνστα. Δήμο. Μαρία. Ξανθή. Πρεπεία. Δέσπο. Δήμο. Μαρία. Κυ- ρατζού. Ζαχαρίνα. Κώνστα. Θεοδόρας πρεσβιτέρας. Ίωάνου. Στεργιου προσ(κυνητοΰ). Γεωργί(ου). Περιστέρας. Βάϊα. Δημητρίου. Θεοδόρου. Μαρίας.

Ονόματα δωρητών γύρω στο 1750 οι οποίοι προσέφεραν χρηματικά ποσά στον μετεωρίτη μοναχό σε ένα ταξίδι ζητείας: Αντρία Κάλω, Γκοκλία Γεώργος, Δέσπω, χήρα, Ζαχαρίας, μοναχός, Θόδω, θυγατέρα μον/χής Χριστίνας, Θόδω, μήτηρ του Γεώρ.Γκοκλία, Κάκου Ανάστος, Κάκου Καλή, σύζ. Ανάστου, Καλούδη Θόδω, Κυρατζού, Κυριακού, Μάκρα(;) Κυριάκος, Μάκρα(;) Μάρω, σύζ. Κυριάκου, Μάνος, Μάνου Ζάχω, σύζυγός του, Μαρία, Μαρτίνη Θόδω, Μάρω (κοντά στην εκκλησία), Μασγκάνης Γεώργης, Νάστος, Νάστου Καλή, σύζυγός του, Παπά Πούλιος, Παρασκευού, χήρα, Πούλιου Ιωάννης, Πούλιου Μαρία, συζ. Ιωάννη, Πούλου Ιωάννης, Πούλου Ιωάννης, Πούλου Μάνος, Πούλου Μαρία, σύζ. Ιωάννη, Πούλου Μάρω, συζ. Ιωάννη, Πούλου Νίκος, Ράχνω, Σάρα, Σταμούλη Γεώργης Θόδωρου, Σταμούλη Δέσπω Γεώργη, Σταμούλη Θόδωρος, Στεφάνου Κυρατζού, Στεφάνου Κυριακή, Τζήμουρα Δάφνω, σύζ. Νίκου, Τζήμουρας Νίκος, Τριανταφυλλιώτη Μαρία, σύζ. Δ., Τριανταφυλλιώτης Δήμος, Χαλκιάς Δήμος, Χαλκιάς Ιωάννης του Δήμου, Χαλκιάς Νίκος, Χριστίνα, μοναχή.

Οι κάτοικοι της Βουβάλας, το 1855 (σύμφωνα με εντοιχισμένη στην νοτιοανατολική γωνία λιθανάγλυφη επιγραφή), έχτισαν έναν μικρό λιθόκτιστο ναό, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως μνημείο που χρήζει ειδικής κρατικής προστασίας, με περιβάλλοντα χώρο 50 μ., επειδή αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του β’ ημίσεος του 19ου αι.

Το 1913 η Βουβάλα είχε πληθυσμό 444 κατοίκους (247 άνδρες, 197 γυναίκες) και το 1984 ο οικισμός μετονομάσθηκε σε «Άζωρος».