Γιαννωτά

Οθωμανική περίοδος:
Τα Γιαννωτά διατηρούν την ονομασία τους μέχρι σήμερα.