Γλίκοβο

Οθωμανική περίοδος:
Το σημερινό Σαραντάπορο.

%d bloggers like this: