Γλίκοβο

Οθωμανική περίοδος:
Το σημερινό Σαραντάπορο.