Δεμιράδες

Οθωμανική περίοδος:
Η σημερινή Κοκκινόγη.