Δεμιράδες

Οθωμανική περίοδος:
Η σημερινή Κοκκινόγη.

%d bloggers like this: