Δομένικο

Οθωμανική περίοδος:

Το Δομένικο, το οποίο διατηρεί την ίδια ονομασία μέχρι σήμερα, εμφανίζεται για πρώτη φορά σε Τακτικό των αρχών του 11ου αιώνα (1022-1025), ως επισκοπή που κατείχε τη δέκατη θέση ανάμεσα στις επισκοπές Λαρίσης. Λίγο αργότερα μνημονεύεται από την Άννα Κομνηνή, κατά την περιγραφή της εκστρατείας του Αλεξίου Α΄ κατά των Νορμανδών που πολιορκούσαν τη Λάρισα το 1083. Η επισκοπή εξακολούθησε να υφίσταται ως τα τέλη της βυζαντινής περιόδου και από το 16ο αιώνα μετονομάστηκε σε επισκοπή Δομενίκου και Ελασσώνος. Την εποχή αυτή ο οικισμός είχε ήδη μετακινηθεί από το λόφο των Χυρετιών στη σημερινή θέση.

Βιβλιογραφία:

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, Σ., & ΣΥΘΙΑΚΑΚΗ-ΚΡΙΤΣΙΜΑΛΛΗ, Β. (2014). Ο ναός του Αγίου Γεωργίου στο Δομένικο Ελλασσώνας.Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 35, 19-42. doi:http://dx.doi.org/10.12681/dchae.1748