Ελασσόνα

Elassona

Οθωμανική Περίοδος:
Η ίδια ονομασία: Ελασσόνα

Αρχαία Ονομασία: Ολοοσών