Ελευθεροχωράκι

Οθωμανική περίοδος:
Το σημερινό Μικρό Ελευθεροχώρι.