Ελευθεροχώρι

Οθωμανική περίοδος:
Το σημερινό Μεγάλο Ελευθεροχώρι.