Ελευθεροχώρι

Οθωμανική περίοδος:
Το σημερινό Μεγάλο Ελευθεροχώρι.

%d bloggers like this: