Καραούλι

Οθωμανική περίοδος:
Η σημερινή Σκοπιά.

%d bloggers like this: