Καρυά

Οθωμανική περίοδος:
Η ονομασία της Καρυάς διατηρείται μέχρι σήμερα. Ωστόσο, είναι πιθανό σε κάποια περίοδο η Καρυά να ονομαζόταν Άγιος Νικόλαος.