Κοκκινοπηλός

Οθωμανική περίοδος:
Ο Κοκκινοπηλός διαρτηρεί την ίδια ονομασία μέχρι σήμερα.