Κουνιατσή

Οθωμανική Περίοδος:
Ο σημερινός Ευαγγελισμός.