Λιβάδι

Οθωμανική περίοδος:
Το Λιβάδι διατηρεί την ίδια ονομασία μέχρι σήμερα.