Λουτρό

Οθωμανική περίοδος:
Το σημερινό Λουτρό. Η ονομασία δεν άλλαξε.