Λυκούδι

Οθωμανική περίοδος:
Το Λυκούδι διατηρεί την ίδια ονομασία μέχρι σήμερα.

%d bloggers like this: