Μαγούλα

Οθωμανική περίοδος:
Η Μαγούλα έφερε το ίδιο όνομα με τη σημερινή.

%d bloggers like this: