Μαγούλα

Οθωμανική περίοδος:
Η Μαγούλα έφερε το ίδιο όνομα με τη σημερινή.