Μιλόγουστα

Οθωμανική περίοδος:
Το σημερινό Μεσοχώρι.

%d bloggers like this: