Μιλόγουστα

Οθωμανική περίοδος:
Το σημερινό Μεσοχώρι.