Ξεροκρανιά

Η σημερινή Κρανέα.

%d bloggers like this: