Παλιόκαστρο

Οθωμανική Περίοδος:
Το Παλιόκαστρο διατηρεί την ίδια ονομασία μέχρι σήμερα.