Πουλιάνα

Οθωμανική περίοδος:
Σημερινή ονομασία Κρυόβρυση.