Πραιτώρι

Οθωμανική περίοδος:
Το Πραιτώρι διατηρεί την ίδια ονομασία.