Πραιτώρι

Οθωμανική περίοδος:
Το Πραιτώρι διατηρεί την ίδια ονομασία.

%d bloggers like this: