Σάντοβο

Οθωμανική περίοδος:
Η σημερινή Καλλιθέα.

%d bloggers like this: