Σκαμιά

Οθωμανική περίοδος:
Ο οικισμός της Συκαμινέας διατηρεί την ίδια ονομασία μέχρι σήμερα.