Σπαρμός

Οθωμανική περίοδος:
Ο Σπαρμός διατηρεί την ίδια ονομασία.