Τελήνιστα

Οθωμανική περίοδος:
Η σημερινή Γεράνεια.

 

%d bloggers like this: