Τσαπουρνιά

Οθωμανική περίοδος:
Το όνομα της Τσαπουρνιάς διατηρείται μέχρι σήμερα.