Φαρμάκη

Οθωμανική περίοδος:
Το όνομα της Φαρμάκη διατηρείται μέχρι σήμερα.