Πύργος Λαζάρου Μαμτζουρίδου (Τσαριτσάνη)

Ο Πύργος Λαζάρου Μαμτζουρίδου βρίσκεται στην Τσαριτσάνη και κηρύχθηκε ως ιστορικό διατηρητέο Μνημείο με την ΥΑ 1451/94/9-2-1952 – ΦΕΚ 42/Β/22-2-1952
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=11936&v17=