Πύργος Σοφίας Βουγιάζα (Τσαριτσάνη)

Ο Πύργος Σοφίας Βουγιάζα βρίσκεται στην Τσαριτσάνη και κηρύχθηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με την ΥΑ 1451/94/9-2-1952 – ΦΕΚ 42/Β/22-2-1952
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=11937&v17=