Σπήλαιο Αετορράχης

Στην Αετορράχη Ελασσόνας κηρύχθηκαν ως τοπία εξαίρετου φυσικού κάλλους οι θέσεις “Γκορτσιά” και “Καλιούρα” όπου εκτείνεται σπήλαιο με σταλακτίτες και σταλαγμίτες.
ΥΑ 10775/15-11-1971 – ΦΕΚ 936/Β/22-11-1971