Σπήλαιο Μελισσότρυπας

Το σπήλαιο της Μελισσότρυπας ανακλύφθηκε το έτος 1995, βρίσκεται στο Κεφαλόβρυσο Ελασσόνας και έχει μήκος 2100 περίπου μέτρα.

Η Μελισσότρυπα Κεφαλοβρύσου αποτελεί τη σημαντικότερη γνωστή υπόγεια καρστική μορφή του καρστικού συστήματος της Κρανιάς Ελασσόνας. Το σπήλαιο διανοίγεται σε μάρμαρα της συνεχούς ανθρακικής σειράς της Κρανιάς, καλύπτει έκταση 0,06km2 και έχει συνολικό μήκος χαρτογραφημένων διαδρόμων περίπου 2103,6m. Το υψόμετρο στην περιοχή του στομίου της εισόδου είναι 299m ενώ στο εσωτερικό του φθάνει σε βάθος μέχρι και -47,3m , δηλαδή σε απόλυτο υψόμετρο 251,7m, όπου συναντάται η στάθμη του υπόγειου καρστικού υδροφορέα (Βαξεβανόπουλος, 2006).

Σύμφωνα με τους ερευνητές πρόκειται για ένα ιδιαίτερο σπήλαιο καθώς έχει δημιουργηθεί από ύδατα που ανέρχονται από το βάθος των πετρωμάτων, σε υπόγειες λίμνες πλούσιες σε υδροθείο, και όχι από τα νερά της βροχής, όπως συμβαίνει με την πλειονότητα των σπηλαίων. Από το 2012 έως σήμερα στο συγκεκριμένο σπήλαιο έχουν ανακαλυφθεί επτά νέα είδη οργανισμών, που δεν απαντώνται πουθενά αλλού στον κόσμο. Ο προσδιορισμός των νέων ειδών πραγματοποιείται με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και ανάλυση DNA. Η μελέτη τόσο της γένεσης του σπηλαίου, όσο και της πανίδας του έχει δείξει ότι αποτελεί ένα αξιόλογο γεωλογικό και βιολογικό μνημείο. Πρόταση δε των ερευνητών είναι η δημιουργία ενός Γεωπάρκου, που θα αποτελείται από διάφορα σπήλαια που υπάρχουν στην περιοχή και μπορούν να καταστούν επισκέψιμα και να συντελέσουν στην τουριστική ανάπτυξη της Ελασσόνας. «Το περιβάλλον της Μελισσότρυπας είναι τέτοιο που δεν επιτρέπει την επίσκεψη τουριστών στο εσωτερικό, καθότι θα διαταραχθεί η φυσιολογία του. Ωστόσο, στην περιοχή υπάρχουν άλλα σπήλαια, τα οποία είναι μικρότερα αλλά εξίσου εντυπωσιακά και μπορούν να γίνουν επισκέψιμα, δημιουργώντας μια εστία τουριστικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος» σημειώνει ο υπεύθυνος των ερευνών, τονίζοντας ότι η πρόταση για τη δημιουργία του Γεωπάρκου έχει κοινοποιηθεί στις τοπικές αρχές (Εφημερίδα Ελευθερία).