1ο Συνέδριο Ιστορίας για την Ελασσόνα

Οι ανακοινώσεις έχουν υποβληθεί και το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί όταν το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
14/02/2020

«1o Συνέδριο Ιστορίας για την Ελασσόνα»

Η Ιερά Μητρόπολη Ελασσόνας, ο Δήμος Ελασσόνας και ο Όμιλος Φίλων της Θεσσαλικής Ιστορίας σας καλούνε να συμμετάσχετε στο

1ο Συνέδριο Ιστορίας για την Ελασσόνα και τα Χωριά της

το οποίο θα διεξαχθεί στις αρχές του Φθινοπώρου 2020.

Οι ανακοινώσεις θα σχετίζονται με την παρουσίαση νέων ιστορικών στοιχείων για οικισμούς, μοναστήρια και άλλα μνημεία καθώς και με την παρουσίαση στοιχείων σχετικά με το γλωσσικό ιδίωμα της περιοχής, τα έθιμα κλπ.

Ο χρόνος της κάθε ανακοίνωσης θα κυμαίνεται από 15 έως 20 λεπτά.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως εισηγητές να υποβάλλουν την εργασία τους,

με λεπτομερή τεκμηρίωση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail:

kspa78@otenet.gr, μέχρι 30 Ιουνίου 2020.

Η αξιολόγηση των υποβληθεισών ανακοινώσεων, οι οποίες θα εκδοθούν σε τόμο μετά την παρουσίασή τους, θα γίνει από την επιστημονική επιτροπή που ορίστηκε από τους συνδιοργανωτές Φορείς.