Χορός

Χορεύω στον κύκλο ανάποδα,
ανεβάζω ταχύτητα.
Σηκώνω τα χέρια
και η ίριδα συρρικνώνεται.
Κόκκινη ζάλη σε μαύρο κύκλο,
μια μαύρη κουκκίδα.
Αυτόνομες κινούνται οι σκιές.
Δεν αντιστέκομαι,
ο κύκλος σε καταπίνει.

Advertisements