Πρακτικό Πολιτιστικού Συλλόγου Δολίχης “Η Τριπολίτιδα” χρονικής περιόδου 4/2010 – 4/2012

Πρακτικό Πολιτιστικού Συλλόγου Δολίχης “Η Τριπολίτιδα” χρονικής περιόδου 4/2010 – 4/2012

Βλ. κι εδώ: syllogos1012.wordpress.com, ιστοσελίδα η οποία αποτελεί ακριβές αντίγραφο του επισήμου διαδικτυακού τόπου του Πολιτιστικού Συλλόγου Δολίχης dolihinews.wordpress.com (dolihi.gr) για την εν λόγω χρονική περίοδο.

View this document on Scribd

Comments are closed.