Τσάι Ολύμπου

Η Ελλάδα λόγω της ιδιομορφίας του κλίματος παρουσιάζει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην καλλιέργεια των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

Το γεγονός αυτό μπορεί να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη υπεράξια λόγω του της βιοποικιλότητας του Ολύμπου.

Πρέπει να συνδέσουμε το όνομα του Ολύμπου με το σύνολο της κτηνοτροφικής και γεωργικής παράγωγης. Το όνομα του Ολύμπου είναι γνωστό σε όλο το κόσμο και μπορεί να αποτελέσει την καλύτερη προβολή για τα προϊόντα της περιοχή μας.

Η Ελασσόνα πρέπει να γίνει γνωστή σε όλες τις αγορές του κόσμου για τα υψηλής ποιότητας προϊόντα που παράγει τους πρόποδες του μυθικού Βουνού.

Πρέπει να προστατεύσουμε τον Όλυμπο . Πρέπει να αξιοποιήσουμε το όνομα του στα προϊόντα μας.

Πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι απαιτείται μια ατομική και συλλογική προσπάθεια για ανάπτυξη.

Ανάπτυξη που πρέπει να βασίζεται στην αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της περιοχής μας στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια.

Η οργανωμένη καλλιέργεια του Τσάι Ολύμπου από ομάδες παράγωγων και η αναγνώριση του Τσάι Ολύμπου ως Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης θα μπορούσε να προστατεύσει το άγριο τσάι δώσει μια σημαντική υπεράξια στο προϊόν και να συμπληρώσει το εισόδημα κάτοικων της περιοχής.

Παιδής Γ. Αθανάσιος
Περιφερειακός Σύμβουλος Θεσσαλίας

Comments are closed.