Οι Γερανοί του Ιβύκου

Ήρθε ο βλαξ και παρίστατο σαν γλαυξ,
ένας έωλος μαλάξ.
Καράβι αλυσοδεμένο…
ένα ψάρι μ’ ένα μάτι,
ένα λέπι κι ένα φύκι για μεταξωτή κορδέλα.
Ένα τούβλο στο ντουβάρι.
Λόγια στο βαρέλι…
που είναι ο πάτος;
πατώσαμε… βρωμάνε πιο πολύ γιατί τ’ ανακατώσαμε.
Ήρθε ο βλαξ και παρίστατο ως βλαξ,
ένας έωλος μαλάξ,
με μια αίολη στολή…
την ξεσκίσαν του Ιβύκου οι γερανοί.

Comments are closed.