Δυο έργα συνολικού προϋπολογισμού 840.307 ευρώ εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Ψηφιακά βήματα προς το μέλλον από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός: «Στόχος μας η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πολίτες»

Την ανάπτυξη δυο νέων ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων μέσω της χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών προωθεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Τα προγράμματα αυτά είναι συνολικού προϋπολογισμού 840.307 ευρώ και εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Το πρώτο είναι το «Σύστημα διοικητικής πληροφόρησης και υποστήριξης αποφάσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας», προϋπολογισμού 361.927 ευρώ και το δεύτερο «Πλατφόρμα διάθεσης ανοικτών δεδομένων προς επιχειρήσεις – οδηγός επενδύσεων, βελτιστοποιήσεις υποδομών πληροφόρησης – ενίσχυση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ – ψηφιοποίηση αρχείου τμήματος κινήτρων περιφερειακής ανάπτυξης», προϋπολογισμού 478.380 ευρώ.

Όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός: «Με τα πληροφοριακά συστήματα αυτά φιλοδοξούμε να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τον πολίτη, παρά τη δεδομένη γραφειοκρατία και τον κατακερματισμό αρμοδιοτήτων, που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης. Σήμερα καλούμαστε να κάνουμε ένα βήμα προς το μέλλον αξιοποιώντας τους υφιστάμενους πόρους με τον βέλτιστο τρόπο, παρέχοντας αναβαθμισμένες, ενοποιημένες, εύκολα προσβάσιμες και χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς πληροφορίες και υπηρεσίες».

Αναλυτικά:

Το «Σύστημα διοικητικής πληροφόρησης και υποστήριξης αποφάσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας» προϋπολογισμού 361.927 ευρώ, έχει σαν αντικείμενο τη διασύνδεση με την κεντρική δικτυακή πύλη της Περιφέρειας για ενημέρωση και αλληλεπίδραση των χρηστών και τη διαλειτουργικότητα με την Εθνική πύλη ΕΡΜΗΣ και διασύνδεση με υφιστάμενα συστήματα της Περιφέρειας (BackOffice κλπ.), καθώς και το υποσύστημα υποδομής χωρικών πληροφοριών

Η «Πλατφόρμα διάθεσης ανοικτών δεδομένων προς επιχειρήσεις – οδηγός επενδύσεων, βελτιστοποιήσεις υποδομών πληροφόρησης – ενίσχυση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ – ψηφιοποίηση αρχείου τμήματος κινήτρων περιφερειακής ανάπτυξης» προϋπολογισμού 478.380 ευρώ, στοχεύει στη συγκέντρωση και διάθεση δεδομένων με τη χρήση ανοικτών προτύπων στους υποψηφίους επενδυτές και τα διαθέσιμα εργαλεία, που υπάρχουν και θα διατίθενται μελλοντικά, μέσα από τα οποία μπορεί να υλοποιήσει την επένδυση του, ενώ παράλληλα με τη βελτιστοποίηση και αναβάθμιση των βασικών πυλώνων πληροφόρησης του φορέα με σύστημα φωνητικής υποστήριξης ενισχύει τις δυνατότητες προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ, ενώ με την προσωποποιημένη πληροφόρηση και διαχείριση θα συμβάλει στην καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση και παροχή υπηρεσιών προς όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Τα έργα αυτά συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

http://www.pthes.gov.gr/main.aspx?catid=79&id=5991#.VK7COSusUvY

Comments are closed.