Η Κοινότητα της Δολίχης στο Δήμο Ελασσόνας: Η πολιτική των τριών κάδων ανακύκλωσης και μια πρόταση για τον τρόπο λειτουργίας και συνεργασίας

Το παρόν άρθρο σκοπεύει να επισημάνει την κατάσταση στην οποία η Κοινότητα της Δολίχης καλείται να επιβιώσει ως μέρος του Δήμου Ελασσόνας, αλλά και να εκθέσει τον τρόπο οργάνωσης και συνεργασίας που προτείνει ο γράφων. Αναφέρεται στην ανάλυση του περιβάλλοντος, στον ορισμό των στόχων, στους τρόπους επίτευξής τους και στην αξιολόγηση της αποτελεσμάτων.

Αναλύοντας την κατάσταση (πού βρισκόμαστε;)

Κατά την παραλαβή της προεδρίας της Τοπικής Κοινότητας δεν υπήρχε καμιά καταγραφή των υλικών, αλλά ούτε και των θεμάτων που έπρεπε ή πρέπει να επιλυθούν. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός και μόνο ότι η Δολίχη αποτελούσε τη μοναδική κοινότητα στο δήμο της οποίας το πόσιμο νερό δεν χλωριονόταν μπορεί να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος του χάους που επικρατούσε. Για να καθαριστούν οι “στάβλοι του Αυγεία”, λοιπόν, έπρεπε αρχικά να αναλυθεί επαρκώς η υφιστάμενη κατάσταση. Έτσι, το εσωτερικό περιβάλλον (σ.σ. σε επίπεδο φυσικών, τεχνολογικών και ανθρώπινων πόρων -οι οικονομικοί πόροι είναι ανύπαρκτοι) στην κοινότητα της Δολίχης έχει αναλυθεί, καθώς πραγματοποιήθηκε μια πλήρης καταγραφή των υλικών της κοινότητας, η δημογραφική κατάσταση των κατοίκων (φύλο, ηλικία, οικογ. κατάσταση και επάγγελμα) και οι φορείς που δραστηριοποιούνται σ’ αυτήν (σύλλογοι κλπ). Αναλύθηκαν και διατυπώθηκαν επαρκώς οι ανάγκες τόσο σε διαχειριστικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο τεχνικών έργων που πρέπει να υλοποιηθούν (λειτουργία κοινότητας, διαχείριση ακίνητης περιουσίας, θέματα αρχαιολογικά, εξυπηρέτησης του πολίτη, αγροτικό ιατρείο, έργα που αφορούν την τεχνική υπηρεσία του δήμου, έργα της ΔΕΥΑΕΛ, της υπηρεσίας άρδευσης και της υπηρεσίας καθαριότητας, πρασίνου και φωτισμού).

Θέτοντας τους στόχους (πού θέλουμε να πάμε;)

Οι στόχοι που έχουν τεθεί διαφαίνονται στα εκατό και πλέον αιτήματα που υποβλήθηκαν στο δήμο Ελασσόνας με τις συνεδριάσεις του τοπικού συμβουλίου Δολίχης που πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα. Τα στοιχεία υποβλήθηκαν και πρωτοκολλήθηκαν στο δήμο Ελασσόνας, ενώ είναι διαθέσιμα και στην επίσημη ιστοσελίδα της κοινότητας http://www.doliche.gr. Μέχρι στιγμής, το συνολικό ποσοτικό (όχι ποιοτικό) ποσοστό ικανοποίησης των αιτημάτων αγγίζει το 24%. Στο άμεσο μέλλον θα εισαχθούν και οι ποιοτικοί δείκτες που θα σχετίζονται με την ποιότητα των αιτημάτων, π.χ. η επίλυση του προβλήματος της ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού της Δολίχης λόγω των αυξημένων νιτρικών δεν έχει την ίδια βαρύτητα με τη χλωρίωσή του ή με τη συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας.

Πως θα επιτύχουμε τους στόχους (πως θα πάμε;)

Το στάδιο του “πώς θα πάμε εκεί που ορίσαμε” είναι το δυσκολότερο στην όλη διαδικασία επίτευξης των στόχων. Ο ρόλος του τοπικού συμβουλίου, με το νόμο του Καλλικράτη, είναι ήδη υποβαθμισμένος, καθώς δεν του επιτρέπεται να υλοποιήσει τις αποφάσεις του, δεδομένου ότι έχουν μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Κατά συνέπεια είναι στη διακριτική ευχέρεια της δημοτικής αρχής το πως θα διαχειριστεί και θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα της κάθε κοινότητας, καθώς και εάν ενισχύσει ή εάν υποβαθμίσει περισσότερο το ρόλο των προέδρων και των τοπικών συμβουλίων. Ο σκοπός της κάθε πολιτικής πρέπει να είναι η βελτίωση της ζωής των πολιτών, αλλά εξαρτάται και από τα κίνητρα που παρακινούνται οι εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής, διότι εάν, για παράδειγμα, η σχέση τους με την κάθε κοινότητα βασίζεται σε πελατειακούς παράγοντες, συμπάθειας, εμπάθειας κλπ, καθίσταται σαφές ότι η δημοτική αρχή παίζει με σημαδεμένη τράπουλα. Είναι, πράγματι, πολύ θλιβερό το έως τώρα ενδιαφέρον αρμόδιου αντιδημάρχου (όχι της καθαριότητας) να εστιάζεται μόνο στη βελτίωση ενός χωματοδρόμου που οδηγεί σε σταβλικές εγκαταστάσεις συγκεκριμένου δημότη και στην παρέμβασή του για τους χώρους τοποθέτησης τριών κάδων απορριμμάτων ανακύκλωσης.

Καλούμαστε, λοιπόν, ως εκπρόσωποι των κοινοτήτων, να εφαρμόσουμε διάφορες μεθόδους και τεχνικές προκειμένου να επιτύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα (με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι και τα δικά μας κίνητρα είναι ξεκάθαρα και εστιάζουν στο κοινό καλό), εφ’ όσον δεν έχει αποσαφηνισθεί από τη δημοτική αρχή η πρόθεσή της για την επίλυση των ζητημάτων τής κάθε κοινότητας. Θα έπρεπε, δηλαδή, για τα διαχειριστικά ζητήματα να μην γινόταν δεύτερος λόγος και οι υπηρεσίες να “δουλεύανε ρολόι”, ενώ τα τεχνικά έργα να είχαν ιεραρχηθεί με διαφάνεια από το δήμο και να υλοποιούνταν αναλογικά και σταδιακά σε κάθε κοινότητα. Πολλές φορές, λοιπόν, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση, ως άλλοι Πτωχοπρόδρομοι, να ικετεύουμε τον δήμαρχο και τους αντιδημάρχους, άλλοτε να ερχόμαστε σε ρήξη μαζί τους και άλλοτε να προσπαθούμε να πείσουμε με τρόπους τεκμηριωμένους και δημοσιευμένους σαν τον παρόντα.

Αξιολογώντας τα αποτελέσματα

Ο απολογισμός, ασφαλώς, γίνεται στο τέλος (κάθε χρόνου, περιόδου, θητείας). Μένει να αναλυθεί επαρκώς το εξωτερικό περιβάλλον, εννοώντας σε επίπεδο δήμου και αφορώντας τη λειτουργία των υπηρεσιών του, τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου και τα οικονομικά του στοιχεία. Σαφώς, στο εξωτερικό περιβάλλον εντάσσονται και τα προβλήματα (κυρίως οικονομικά) σε επίπεδο χώρας. Με την ανάλυση αυτή θα καταδειχθεί η διαχείριση των οικονομικών πόρων του δήμου και η ισότιμη ή η μη ισότιμη κατανομή τους στις κοινότητες. Η δημοτική αρχή, εφόσον έχει τη σχετική βούληση προκειμένου να ενισχύσει τη διαφάνεια και να επιτύχει σε συνεργασία με τις κοινότητες τα καλύτερα αποτελέσματα, όταν της ζητηθεί θα πρέπει να διαθέσει όλα τα στοιχεία εκείνα που προαναφέραμε ώστε να επιτευχθεί η αξιολόγηση. Προαπαιτούμενο είναι τα στοιχεία αυτά να είναι έγκυρα και άμεσα διαθέσιμα. Η κατάσταση, εξάλλου, αφού θα έχουν συμπεριληφθεί τα περισσότερα στοιχεία και οι περισσότερες παράμετροι, θα επαναξιολογηθεί και θα επαναξιολογείται διαρκώς έως τη λήξη της θητείας της παρούσας δημοτικής αρχής.

Συμπερασματικά

Η άσχημη κατάσταση των Κοινοτήτων, λόγω της υποβάθμισής τους από τον καλλικρατικό νόμο, σε πολλές περιπτώσεις δυσχαιρένεται ακόμη περισσότερο λόγω της μη σωστής επικοινωνίας και συνεργασίας είτε από πρόθεση είτε από άγνοια είτε από αμέλεια. Η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της Κοινότητας της Δολίχης έχει πραγματοποιηθεί και έχει καταδείξει τις ανάγκες της τόσο σε επίπεδο διαχείρισης όσο και έργων. Η ίδια ανάλυση θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί για κάθε κοινότητα, με ευθύνη της δημοτικής αρχής, ώστε να αναδειχθούν τα προβλήματα και να προταθούν οι λύσεις σε επίπεδο δήμου. Η αξιολόγηση, φυσικά, θα έπρεπε να υφίσταται συνεχώς σε ενημερωμένη κατάσταση.

Ευάγγελος Β. Τσακνάκης
Πρόεδρος Τ.Κ. Δολίχης
Πολιτισμολόγος (ΑΠΚυ), Msc Πολιτική Υγείας και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Advertisement

Comments are closed.