Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Δολίχης Στέργιος Μίχος

Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Δολίχης

Στέργιος Μίχος