Με επιτυχία διεξήχθη το 9ο Φεστιβάλ «Περραιβική Τρίπολις» » Ευάγγελος Τσακνάκης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Δολίχης

Ευάγγελος Τσακνάκης
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Δολίχης

Ευάγγελος Τσακνάκης
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Δολίχης

Comments are closed.