Ευάγγελος Τσακνάκης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Δολίχης

Ευάγγελος Τσακνάκης
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Δολίχης