Οι ομιλητές της εκδήλωσης: Δρ. Σαχινίδης Κ., Δρ. Κονταξής Κ., Μπούμπας Σπ., Σιουζούλης Β.

Οι ομιλητές της εκδήλωσης:
Δρ. Σαχινίδης Κ., Δρ. Κονταξής Κ., Μπούμπας Σπ., Σιουζούλης Β.