Βράβευση Κ. Κονταξή Από τον Στέργιο Μίχο

Βράβευση Κ. Κονταξή
Από τον Στέργιο Μίχο