Βράβευση Κ. Μάτη Από Αντιδήμαρχο Δ. Μπαλούκα

Βράβευση Κ. Μάτη
Από Αντιδήμαρχο Δ. Μπαλούκα