Δολίχη Ολύμπου: Αρχαία Νεκρόπολη Γιγάντων;

Του Γ. Λεκάκη (περιοδικό Φαινόμενα, Ελεύθερος Τύπος)

Η αρχαία Περραιβική Τρίπολις βρισκόταν σε στρατηγικό σηµείο και συνέδεε τη Μακεδονία µε τη Θεσσαλία, όπως ο σηµερινός δρόµος Ελασσόνος-Κοζάνης. Γι’ αυτό και την αρ- χαία ∆ολίχη φύλαγαν τρεις (τουλάχιστον) ακροπόλεις:

 Το Καστρί (Παλαιόκαστρο), αρχαίο κάστρο-ακρόπολις, µόλις 4,6 χλµ. από την κεντρική πλατεία του χωριού.

Η δεύτερη βρισκόταν στο λόφο του Αη-Λια, µε τείχος που στεφανώνει το λόφο και που γι’ αυτό οι εντόπιοι το λένε Στεφάνι.

Αλλες σχετικές αρχαίες ακροπόλεις βρίσκονται στον Σαραντάπορο, για το στρατηγικό έλεγχο και εκείνου του περάσµατος.

Δείτε το Αρχείο: ΔΟΛΙΧΗ ΟΛΥΜΠΟΥ: ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ ΓΙΓΑΝΤΩΝ;

Advertisement

Comments are closed.