Ο Πολυποίτης με τον Λεονταία και ο Γουνέας στον Τρωικό Πόλεμο

Η «μήνις» του Αχιλλέα.

Ο Πολυποίτης (γιος του Λαπίθη Πειρίθου), όπως παραδίδεται στην Ιλιάδα του Ομήρου, μαζί με τον Λεονταία (γιος του Κόρωνου και αρχηγός Λαπιθών) συμμετείχε στον Τρωικό Πόλεμο με σαράντα μαύρα καράβια. Γεννήθηκε τη μέρα που ο Πειρίθους τιμώρησε τους Κενταύρους εξορίζοντάς τους από το Πήλιο στους Αίθικες. Ηγήθηκε τους πολεμιστές από την Άργισσα, τη Γυρτώνη, καθώς και τους πολεμιστές της περραιβικής Όρθης και της Ολοσσώνας.

Οι Περραιβοί και οι Αινιάνες συμμετείχαν στον Τρωικό Πόλεμο με κοινό αρχηγό, τον Γουνέα, ο οποίος καταγόταν από την Κύφο και οδηγούσε εικοσιδύο πλοία.

Comments are closed.