Ο Δολιχαίος από τη Θεσσαλία στις Επιγραφές της Άνω Μακεδονίας

Επιγραφή 1ου αι. π.Χ. στην οποία αναφέρεται ο Δολιχαίος από τη Θεσσαλία και ο Ηρακλής Κυναγίδας.

Ριζάκης, Θ., Τουράτσογλου, Γ. 1985. Επιγραφές Άνω Μακεδονίας. Τ. Α΄ Κατάλογος Επιγραφών . Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

Advertisement

Comments are closed.