Ομηρικός ύμνος προς τον Απόλλωνα

8319172_origΗ Περραιβία απαντάται στον ομηρικό ύμνο προς τον Απόλλωνα, όταν κατά την περιγραφή του ταξιδιού του θεού, περιλαμβάνεται και η χώρα των Περραιβών.

«῎Η πού τή γῆ περπάτησες ἑκατηβόλε ᾿Απόλλων
σάν ἄρχισες γυρεύοντας χρηστήριο στούς ἀνθρώπους.
Στήν Πιερία στήν ἀρχή ἀπ᾿ τόν ῎Ολυμπο ἐκατέβης τό Λέκτο τόν ἀμμουδερό παρέκαμψες
καί τούς Αἰνιᾶνες, μέσα ἀπ᾿ τῶν
Περραιβῶν τή χώρα,
κι εὐθύς στήν ᾿Ιωλκό ἀφίχθης
καί στό Κηναῖο τῆς καραβοξακουσμένης Εὔβοιας ἀποβιβάστης»

Ομηρικοί Ύμνοι. Προς Πύθιο Απόλλωνα. Μτφρ-επιμ. Τριτσιμπίδας, Γ. Στο tritsibidas.gr. Διαθέσιμο στο: http://goo.gl/mW86CG [Ημερομηνία πρόσβασης: 23.8.2012].

 

Comments are closed.