Η αρχαία Ολοσσών

Τοξωτό_Γεφύρι_ΕλασσόναςΗ Ολοσσών (ή Ολοοσσών) τοποθετείται απ’ όλους τους μελετητές στη θέση όπου είναι η Ελασσόνα και χαρακτηρίζεται από τη διαχρονική της κατοίκηση, λόγω της οποίας τα σωζόμενα λείψανα είναι σχεδόν ανύπαρκτα.

Στα χρόνια της μακεδονικής κυριαρχίας η Ολοσσών δεν διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο καθώς δεν βρισκόταν στον κύριο οδικό άξονα από τη Θεσσαλία για τη Μακεδονία, όπως η περραιβική Τριπολίτιδα (Άζωρος, Δολίχη, Πύθιο).

Η ακρόπολη της αρχαίας πόλης τοποθετείται στο ύψωμα στο οποίο σήμερα είναι κτισμένη η Μονή της Παναγίας Ολυμπιώτισσας. Στη συνοικία Βαρούσι, στη δεξιά όχθη του Ελασσονίτικου ποταμού, εντοπίζεται η κάτω πόλη, ενώ στην αριστερή όχθη απλώνονται τα νεκροταφεία από τα οποία ανασκάφθηκαν τάφοι της Εποχής του Σιδήρου [1].

 

[1] Βλ. Ντάσιος, F. 2012, 219-20.Φ. Ντάσιος, «Περραιβία», στο Αρχαίες Πόλεις Θεσσαλίας και περιοίκων περιοχών, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας, Λάρισα, 217-222.

Advertisement

Comments are closed.