Οι Γόννοι της Περραιβίας

Οι Γόννοι θεωρούνται σημαντική πόλη από τους σύγχρονους ερευνητές της ιστορίας.

pexels-photo-532409.png

Εικόνα αρχείου

Βρίσκονταν στην αριστερή όχθη του Πηνειού και σε απόσταση 4 χλμ. δυτικά από την είσοδο της Κοιλάδας των Τεμπών στη θέση Καστρί ή Παλαιόκαστρο των νότιων υπωρειών του Κάτω Ολύμπου.

Η περιοχή κατοικούνταν τουλάχιστον από τα μυκηναϊκά χρόνια. Η θέση τους ήταν στρατηγική αφού έλεγχε αφενός τις δύο κύριες διόδους επικοινωνίας της Ανατολικής Θεσσαλίας με την Μακεδονία (μέσω των Τεμπών και μέσω των περασμάτων του Κάτω Ολύμπου) και αφετέρου την έξοδο από την ενδοχώρα προς τη θάλασσα.

Οι Γόννοι διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στο αμυντικό σύστημα των Μακεδόνων, τόσο κατά την κυριαρχία τους στη Θεσσαλία όσο και στους επόμενους μακεδονικούς πολέμους [1].

 

[1] Βλ. Ντάσιος, F. 2012, 219-20.Φ. Ντάσιος, «Περραιβία», στο Αρχαίες Πόλεις Θεσσαλίας και περιοίκων περιοχών, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας, Λάρισα, 217-222.

Comments are closed.